SİKA LATEX SİKA LATEX

SİKA LATEX

SikaLatex®, iyi bir yapışma ve su geçirimsizlik istenen yerlerde çimento harçlarına katılan, sıvı sentetik kauçuk emülsiyondur.

KULLANIMI

SikaLatex®, çimento harçlarının kalitesini önemli ölçüde arttıran yüksek nitelikli bir emülsiyon olarak aşağıdaki uygulamalarda kullanılır.

 • İnce tabaka tamir harçları
 • Sıvalar
 • Döşeme şapları
 • Beton tamir harçları
 • Aşınma dayanımlı kaplamalar
 • Seramik yapıştırma harçları
 • Duvar harçları

Sarfiyat / Dozaj: SikaLatex® genellikle temiz karışım suyuna 1:1-1:4 (SikaLatex:Su) oranında karıştırılarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

SikaLatex®, harca aşağıdaki özellikleri kazandırmak üzere karışım suyuna ilâve edilir:

 • Mükemmel yapışma
 • Büzülmenin azaltılması
 • Daha fazla elâstikiyet
 • Mükemmel su geçirimsizlik
 • Aşınma dayanımının artırılması
 • Kimyasal dayanımın iyileştirilmesi
 • Korozif değildir, donatıya zarar vermez
 • Kullanıma hazırdır
 • Yüksek alkali ortamlarda bile SikaLatex’in emülsiyonu bozulmaz

RENK

Beyaz homojen emüsiyon

AMBALAJ

6 ve 30 kg plâstik bidon

200 kg plâstik varil

1000 kg konteynır