TAMİRART 40 4004 TAMİRART 40 4004

TAMİRART 40 4004

Yapısal Tamir Harcı

Ürün Tanımı
Sülfat ve klor dayanımlı, tiksotropik, çimento esaslı, polimer ve fi ber takviyeli, yapısal tamir harcıdır.

Uygulama Alanları
> Her türlü betonarme yapıların onarılmasında, 
> Sülfat ve klora karşı dayanıklılık gereken yapıların onarılmasında, 
> Toprak ve su altında kalan betonarme yüzeylerin onarılmasında, 
> Betonarme yapılardaki gergi demiri boşluklarının (tij delikleri) doldurulmasında, 
> Deniz suyuna karşı koruma gereken yapıların onarılmasında, 
> 10-40 mm kalınlıktaki yüzey bozukluklarının tek seferde onarılmasında kullanılır.

Özellikleri
> Yüksek yapışma gücüne sahiptir. 
> Yüksek basınç dayanımına sahiptir. 
> Donma ve çözünme çevrimine dayanıklıdır. 
> Sülfat ve klora karşı dayanıklıdır. 
> Su geçirimsizlik özelliğine sahiptir. 
> Kıvamı ayarlanabilir. 
> Düşey ve baş üstü uygulamaları için uygundur. 
> Korozyona neden olmaz.

Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem) 

Genel Bilgiler 
Görünüm: Gri renkli toz 
Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Uygulama Bilgileri 
Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C) 
Karışım Oranı: 3,5 – 4,5 lt su / 25 kg toz 
Kap Ömrü: 60 dakika 
Kullanıma Alma Süresi: 24 saat 
Tüketim (Ortalama): 19,20 kg/m² (10 mm uygulama kalınlığı için) 
Uygulama Kalınlığı: Min. 10 mm – Max. 40 mm 

Performans Bilgileri 
Eğme Mukavemeti (EN 12190): ≥ 3,0 N/mm² (1 gün) / ≥ 5,0 N/mm² (7 gün) / ≥ 7,0 N/mm² (28 gün) 
Basınç Mukavemeti (EN 12190): ≥ 20,0 N/mm² (1 gün) / ≥ 40,0 N/mm² (7 gün) / ≥ 55 N/mm² (28 gün) 
Elastik Modülüs (EN 13412): ≥ 20000 N/mm² 
Betona Yapışma Mukavemeti (EN 1542): ≥ 2,0 N/mm² 
Kapiler Su Emme Değeri (EN 13057): ≤ 0,5 kg/m²h0,5 
Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) - (+80°C) 
Sınırlandırılmış Büzülme-Genleşme (EN 12617-4): ≥ 2,0 N/mm² 
Tehlikeli Maddeler: Uygundur 
Yangına Tepki (EN 13501-1): A1

Uygulama Talimatı
> Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalı ve suya doyurulmalıdır. 
> Uygulama sonrasında yüzeyin ıslak değil nemli olmasına dikkat edilmelidir. 
> Uygulama öncesinde daha iyi yapışma için nemlendirilmiş yüzeye %50 oranında su eklenmiş TAMİRART S40’ın fırça ile uygulanması tavsiye edilmektedir. 
> 25 kg TAMİRART S40, 3,5-4,5 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır. Karışım düşük devirli (500 devir/dakikadan az) mikser ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. 
> Hazırlanan harç, bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir. 
> Harç çelik mala ile zemindeki kopuk, çatlak, kırık bölgelere basınç uygulayarak doldurulmalıdır. 
> Hazırlanan harç 1 saat içerisinde tüketilmelidir. 
> Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç kesinlikle kullanılmamalıdır. 
> Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Uyarılar

> Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
> Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Depolama
> Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj
> 25 kg kraft torba.

Kalite Belgeleri
TS EN 1504 – 3 / R4 sınıfına uygun 
Yapısal Tamir Harcı’dır.